Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Motto: "Pomáháme lidem tak daleko, jak chtějí jít,
a o kousek dál..."

Vánoční tvoření a pečení perníčků

Pečení vánočních perníčků, vánoční tvoření a výroba vánočních přání, předvánoční trh v Brumově, na kterém jsou prezentovány výrobky klientů. Tyto akce neodmyslitelně patří k aktivitám, které v adventní době probíhají v našem domově. Při poslechu koled a vůni vánočního pečiva se připravujeme na blížící se svátky.

Fotografie z aktivit jsou k nahlédnutí ve fotogalerii

vanocni tvoreni_peceni


Hokejové utkání Prostějov vs. Vsetín

Mezi klienty našeho domova se najdou také velcí hokejoví fanoušci. Zápasu mezi VHK Robe Vsetín a LHK Jestřábi Prostějov se na vsetínském zimním stadionu zúčastnili dva uživatelé, z nichž jeden pochází z Prostějova. I přesto, že hokejisté Prostějova neodjížděli s výhrou, oběma fanouškům se zápas velmi líbil a užili si ho.

Foto z hokeje naleznete zde.

hokej vsetin


Keramická dílna v DDM Slavičín

V polovině měsíce listopadu se 7 uživatelů zařízení podívalo do keramické dílny Domu dětí a mládeže ve Slavičíně. Cílem návštěvy však nebylo jen prohlédnout prostory dílny, ale také vytvořit si něco hezkého na památku nebo pro své blízké. S blížícími se vánocemi bylo navrženo vyrobit si anděla a hvězdičky na zavěšení. V dílně při tvoření panovala příjemná atmosféra a klienti rozmýšleli, koho krásnými výrobky obdarují. 

Děkujeme paní Fojtíkové za možnost navštívit keramickou dílnu a těšíme se na další tvoření.

Více fotek z dílny najdete v galerii

keramicka dilna

Multidisciplinární setkání odborníků

Dne 8. listopadu 2017 pořádal Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace. v Centru volného času Návojná 2. ročník setkání odborníků pracujících s lidmi s duševním onemocněním.

Za pobytové služby přijali pozvání pracovníci domovů se zvláštním režimem Pržno, Loučka a Kvasice, příspěvkové organizace, neziskový sektor zastupovaly ambulantní a terénní služby Horizont Zlín a Camino Vsetín. Setkání se také zúčastnily sociální pracovnice Psychiatrické nemocnice Kroměříž a vyšší soudní úřednice Okresního soudu ve Zlíně. Paletu hostů doplnili také veřejní opatrovníci ze Vsetína a Návojné.

V dopolední části programu vystoupili se svými příspěvky pracovníci DZR Pržno, p.o.,  Camina Vsetín a DSS Návojná. Bc. Tamara Kučerová z DZR Pržno seznámila přítomné s průběhem projektu Návrat do života – transformace a humanizace DZR Pržno. Tento projekt byl představen již na prvním setkání v roce 2016 a letos byli přítomní seznámeni s dalším průběhem projektu. Mgr. Miroslav Kadlubiec z Camina Vsetín ve svém příspěvku představil Dny duševního zdraví, osvětovou a destigmatizační akci pro odbornou i širokou veřejnost pořádanou na podporu lidí s duševní nemocí. Za DSS Návojná vystoupila Mgr. Lenka Zgarbová s příspěvkem „Stížnost jako hobby“, zaměřeným na stížnosti uživatele, vážně míněný nesouhlas s poskytováním sociální služby a nedobrovolné držení v zařízení sociálních služeb.

Odpolední program pak byl věnován neformální diskusi a vzájemné výměně zkušeností na téma poskytování sociálních služeb osobám s duševním onemocněním.

Celý den provázela přátelská pracovní atmosféra a všichni zúčastnění se rozcházeli s tím, že setkání pro ně bylo přínosné nejen po odborné, ale i po lidské stránce. 

Fotografie ze setkání naleznete v galerii

konference 2017

Rekonstrukce kotelny

V období září – říjen 2017 probíhala v našem zařízení rekonstrukce kotelny. Stávající kotelna byla instalována v r. 1996, v roce 1997 byla kompletně zaplavena vodou při povodních. V průběhu let provozování kotelny byly za účelem oprav a zajištění bezpečného provozu prováděny pouze koncepční úpravy (výměna čerpadel, tlakových expanzních nádob apod.).

Vzhledem ke zjištěnému špatnému stavu technologie kotelny bylo zadáno zpracování studie na kompletní rekonstrukci a modernizaci plynové kotelny. Projekt zpracovala firma HUTNÍ PROJEKT Frýdek – Místek, a.s., generálním dodavatelem byla firma PTÁČEK – pozemní stavby, technickým dozorem byl pověřen Ing. Pavel Andrýsek.

Rekonstrukce spočívala ve výměně stávajících kotlů za nové, dále v realizaci nových rozvodů plynu, nového systému měření a regulace a osazení nového zásobníku teplé užitkové vody. Celkově došlo k optimalizaci provozu kotelny, snížení spotřeby plynu a celkově nižším nákladům na provoz.  Rekonstrukce kotelny probíhala za plného provozu objektu a tomu bylo i přizpůsobeno provádění stavebních prací.

Celkové náklady činily 2,960.620 mil Kč hrazených z fondu investic organizace.  

Dne 27. října 2017 proběhlo předání kotelny do provozu. Velké poděkování patří jak všem zúčastněným firmám za výtečně odvedenou práci, tak i pracovníkům a uživatelům DSS Návojná za pochopení a vstřícný přístup po dobu trvání rekonstrukce.

Příjemnou závěrečnou tečkou na závěr celé akce bylo umožnění prohlídky rekonstruované kotelny, doplněné odborným výkladem pracovníků firmy PTÁČEK – pozemní stavby, zájemcům z řad uživatelů DSS Návojná.

Pro zobrazení více fotografií nové kotelny klikněte zde

 kotelna

 

 

 

 

Vynálezy v průběhu staletí

V úterý 14. listopadu se v Městské knihovně ve Valašských Kloboukách uskutečnila přednáška na téma Vynálezy v průběhu staletí. Přednášku vedla lektorka a spisovatelka paní Dana Šimková, která se dlouhodobě věnuje historii Titaniku. Paní Šimková poutavou formou seznámila posluchače s dávnou civilizací a v humorné podobě přiblížila příběhy předmětů každodenní potřeby.

Foto z přednášky naleznete zde

vynalezy valklobouky

Koncert A. Frašové v Naději Nedašov

4 klienti přijali ve čvrtek 9. září pozvání Domova pokojného stáří Naděje Nedašov a zúčastnili se koncertu saxofonistky Andrey Frašové, která v loňském roce koncertovala také v prostorách DSS. 

Kromě saxofonu se domovem nesly tóny příčné flétny a zpěv paní Frašové. Své posluchače potěšila písněmi Jaroslava Ježka, ale také skupiny Beatles nebo ABBA. Děkujeme DPS Nedašov za příjemně strávené hudební odpoledne.

Foto z akce naleznete zde.

koncert frasova_nedasov

Volby 2017

Ve dnech 20. – 21. října se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Prostory klubovny se na chvíli proměnily ve volební místnost, účast u voleb byla hojná. Klienti ukázali, že se zajímají o politické dění v zemi.

Fotografie z voleb naleznete v galerii

volby 2017

Petanque v DSS

Po úspěchu v petanquovém turnaji v Loučce uspořádalo naše zařízení další soutěž v petanque, tentokrát mezi uživateli DSS. Přihlášení uživatelé byli rozděleni do 3 družstev. Soutěžní klání bylo doprovázeno veselou náladou, ke které bezesporu přispělo i pěkné počasí. 

Někteří z uživatelů si zápolení doslova užívali, pro několik hráčů byla hra novinkou. Všichni si však vedli velmi dobře, hráče povzbuzovali přihlížející diváci a s očekáváním sledovali, které družstvo zvítězí.

Vítěz však může být pouze jeden, spokojení soutěžící si za první místo odnášeli diplom a slanou odměnu. Ale i na ostatní účastníky čekalo ocenění. Uživatelé se shodli, že si podobné odpoledne rádi zopakují. 

Pokud se chcete podívat jak se klientům v soutěži vedlo, klikněte na galerii

petanque dss

Petanquový turnaj v Loučce

Ve čtvrtek 12. října se v DZR Loučka uskutečnil turnaj v pétanque. Kromě našeho domova se turnaje zúčastnili také klienti z DZR Pržno a Kvasice, DS Loučka a samozřejmě také pořádající zařízení.

Po přivítání a krátkém načerpání sil se jednotlivé týmy shromáždily u hřiště a turnaj mohl začít. Každé zařízení zastupovaly dva týmy složené po 3 hráčích. Po celý turnaj panovala příjemná přátelská atmosféra. Výkony jednotlivých týmů byly velmi vyrovnané, hráči si hru doslova užívali.

Klienti DSS Návojná se turnaje zúčastnily s odhodláním přivést do zařízení některou z medailí, což se nakonec také podařilo. Náš domov se umístil na prvním místě, druhé místo obsadil domov se zvláštním režimem z Pržna a bronzovou medaili si odnášeli klienti domova pro seniory v Loučce. 

Po celou dobu turnaje bylo k dispozici bohaté občerstvení. Děkujeme pořádajícímu zařízení za příjemně strávené odpoledne a těšíme se na další podobné sportovní utkání.

Více fotografií z turnaje naleznete v galerii

turnaj petanue_loucka2


 

Podkategorie