Obrázek aktuality

INFORMACE OPATROVNÍKŮM A PŘÍBUZNÝM

Od 14. 10. 2020 dochází k těmto opatřením:

Obyvatelé DSS Návojná mají zakázáno vycházet mimo areál, a to po dobu trvání nouzového stavu. Tento zákaz se netýká situací, kdy by tímto opatřením mělo dojít k závažnému ohrožení života a zdraví uživatelů sociální služby, nebo jiného závažného důvodu, který bude vyhodnocen jako výjimka. Udělení výjimky potvrzuje ředitel organizace.


Prohlédnout galerii

Zveřejněno: 16. 10. 2020