Obrázek aktuality

Silvestrovská oslava

Oslava konce roku letos proběhla přesně 31. prosince. Dopoledne jsme se sešli v prostorách jídelny, kde už byla pro klienty připravena silvestrovská tombola, na kterou se každoročně velmi těší. Ještě před samotným losováním tomboly byli oceněni aktivní uživatelé, kteří se v domově pravidelně podílejí na různých užitečných činnostech. Následovalo vyhlášení vítězů vánoční soutěže a nechyběl také přípitek s proslovem pana ředitele a přáním všeho dobrého v novém roce.

DSS Návojná přeje všem klientům, zaměstnancům a přátelům domova v novém roce hlavně zdraví, životní pohodu a spokojenost.


Prohlédnout galerii

Zveřejněno: 31. 12. 2019