Obrázek aktuality

UVOLNĚNÍ ZÁKAZU NÁVŠTĚV

Od pondělí 25. 5. 2020 uvolňuje ředitel DSS Návojná zákaz návštěv. Na základě tohoto rozhodnutí je možné uskutečnit návštěvy klientů v našem zařízení za stanovených podmínek a dodržování následujících nastavených pravidel a hygienických zásad:

 • V rámci možnosti koordinace jednotlivých návštěv vás žádáme o nahlášení záměru navštívit klienta předem sociální pracovnici na tel. čísle 733 398 976, se kterou si dohodnete datum a čas návštěvy. Tímto se snažíme zamezit velké koncentraci cizích osob současně v zařízení.
 • Před vstupem do areálu proběhne měření teploty příchozím a provedení zápisu do knihy návštěv, záznam času zahájení a ukončení návštěvy, podepsání prohlášení o bezinfekčnosti. V případě zaznamenané teploty nad 37°C, nebo jiný pozitivní příznak nemoci, nebude návštěva umožněna. Taktéž nebude umožněn vstup do zařízení se zvířaty.
 • Podpisem prohlášení o bezinfekčnosti potvrzujete, že netrpíte žádnými příznaky onemocnění COVID – 19 a ani jste nepřišli do kontaktu s osobou pozitivní na COVID – 19 (uvedené osobní údaje na tomto prohlášení jsou za podmínek GDPR chráněny z pohledu oprávněného zájmu provozovatele).
 • Při příchodu do zařízení bude provedena dezinfekce rukou a bude nezbytné použití roušky po celou dobu pobytu.
 • Čas jednotlivé návštěvy je omezen v trvání max. 1 hod., během ní není možné opouštět areál ani se volně pohybovat po vnitřních prostorách Domova. Taktéž není vhodné přinášet nepřiměřené množství potravin s krátkou dobou respirace a to i s ohledem na dietní omezení navštěvovaného klienta.
 • Jednotlivé návštěvy budou realizovány ve venkovních prostorách, bez přítomnosti dalších klientů a osob.
 • Žádáme o dodržování vzájemného odstupu min. 2 metry po celou dobu návštěvy.
 • Možnost návštěvy je omezena počtem navštěvujících na 2 dospělé osoby za klientem v daný okamžik.
 • Pro možnost navštívit imobilní klienty bude vyhrazena odpočinková místnost v přízemí budovy. Zde taktéž budou k dispozici toalety pro případné použití návštěvníkům. Po ukončení návštěvy bude umožněn odchod z areálu opět našim pracovníkem, který zaznamená čas odchodu.
 • Po celou dobu návštěvy prosíme o dodržování a respektování všech pokynů službu konajícího personálu.
 • Po příjezdu k areálu domova je možné u vstupní branky telefonicky zkontaktovat službu konající zdravotní sestru na tel. čísle 604 944 330.  

Předem děkujeme za dodržování všech opatření směřujících k ochraně zdraví nám svěřených klientů i zaměstnanců.


Prohlédnout galerii

Zveřejněno: 25. 5. 2020