Obrázek aktuality

Výstava o Matce Tereze

Tato výstava byla k vidění v Informačním centru v Horní Lidči, které sídlí v prostorách Betlému. Krásnou výstavu jsme si nenechali ujít a v úterý 5. října jsme ji se 4 uživateli navštívili. Protože jsme do Horní Lidče přijeli s předstihem ještě před otevírací dobou, nahlédli jsme také do kostela sv. Václava sousedícího s budovou Betlému.

Výstava s názvem Světlo v temnotě dneška zachycovala život a působení Matky Terezy, nejznámější misionářky 20. století, která věnovala svůj život těm nejchudším a získala si tak úctu od nejprostších lidí až po velké státníky.

Kromě výstavy jsme také zhlédli betlémskou expozici znázorňující dřevořezby nejzajímavějších míst Zlínského a Trenčínského kraje (např. Sv. Hostýn, Velehrad, Radhošť, zámek Buchlovice, zámek Bojnice, Trenčínský hrad apod.) venkovský život, stará řemesla a zvyky v podobě mechanicky pohybujících se figurek. Podmanivá hudba Jiřího Pavlici a Hradišťanu umocňovala krásnou atmosféru. Pohyblivý betlém stojí za to vidět!


Prohlédnout galerii

Zveřejněno: 5. 11. 2019