Obrázek aktuality

INFORMACE K NÁVŠTĚVÁM

Aktualizace – výjimka od 5. 12. 2020

Od soboty 5. 12. 2020 je možné na základě Usnesení vlády ČR ze dne 30. 11. 2020 č. 1264 uskutečnit návštěvy za těchto podmínek:

  • osoba se podrobí nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad.
  • osoba v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.
    Osoby splňující tyto požadavky musí mít po dobu návštěvy osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a dodržet další režimová opatření poskytovatele.

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje z důvodu nepříznivé epidemiologické situace vyhlašuje ředitel Domu sociálních služeb Návojná, p.o. od 26.9.2020 ZÁKAZ NÁVŠTĚV. Ze zákazu jsou stanoveny výjimky (např. terminální stadium onemocnění), které potvrzuje ředitel zařízení.

Se svými blízkými a rodinnými příbuznými můžete být v kontaktu prostřednictvím telefonátů, dopisů nebo pohlednic. Využít můžete také spojení přes tablet formou videohovorů a aplikace WhatsApp. V případě Vašeho zájmu o uskutečnění tohoto videohovoru zašlete na telefonní číslo 775 893 104 zprávu, s kterým uživatelem si přejete videohovor uskutečnit. Realizovat hovory je možné ve všední dny v časech 9 – 15 hod.


Prohlédnout galerii

Zveřejněno: 1. 12. 2020