Obrázek aktuality

AKTUÁLNĚ – USKUTEČŇOVÁNÍ NÁVŠTĚV

AKTUÁLNĚ S ÚČINNOSTÍ ODE DNE 14. 3. 2022

Režimová opatření pro návštěvy

  1. v rámci možnosti koordinace jednotlivých návštěv žádáme o nahlášení záměru navštívit klienta předem na telefonní čísla 739 161 165; 733 398 976 nebo ve všední dny po 15. hodině, o víkendech a svátcích na mobilní telefon – nepřetržitý provoz sesterna 604 944 330 nebo pevná linka 577 335 437, kdy bude dohodnuto datum a čas návštěvy. U neohlášených návštěv může dojít k tomu, že nebudou z kapacitních nebo organizačních důvodů uskutečněny. 
  2. návštěvy jsou limitovány tak, že se uskuteční max. 1 návštěva dopoledne a 1 návštěva odpoledne a to pouze 2 osoby na dobu max. 60 minut. Na výše uvedených telefonních číslech se dozvíte, zda je vámi navrhovaný termín volný.
  3. návštěvník zvoní u brány a vyčká na příchod zdravotního personálu – prosíme, nevstupujte bez vyzvání.
  4. při vstupu do domova je návštěvníkovi změřena tělesná teplota (osoba na 37°C nebude vpuštěna), provedena desinfekce rukou.
  5. návštěvník používá v průběhu návštěvy respirátor min. třídy FFP2 nebo KN95 (vždy bez výdechového ventilu).
  6. návštěva je situována především do venkovních prostor, v odůvodněných případech do vnitřních vyčleněných prostor.

Prohlédnout galerii

Zveřejněno: 14. 3. 2022