Výše úhrady za poskytování služeb – DSS Návojná platnost  od 1. 4. 2024

Domov se zvláštním režimem patří podle zákona o sociálních službách mezi sociální služby poskytované za úhradu. Úhradu nákladů za poskytování sociálních služeb hradí osoba ve výši sjednané ve smlouvě. Výše úhrady závisí na druhu ubytování (1-3 lůžkový pokoj včetně úklidu, praní a drobných oprav ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení) a na typu stravy (celodenní strava racionální, šetřící, diabetická).

Základní činnosti poskytované dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.§ 16, ve znění pozdějších předpisů. 1-lůžkový pokoj 2-lůžkový pokoj 3-lůžkový pokoj
Ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení 305 Kč 285 Kč  265 Kč
Celodenní strava –  racionální a šetřící (3,2) 245 Kč
Celodenní strava – diabetická (šetřící) (9) 255 Kč
Úhrada  za den 1-lůžkový pokoj 2-lůžkový pokoj 3-lůžkový pokoj
Strava racionální a šetřící + ubytování (vč. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení) 550 Kč 530 Kč 510 Kč
Strava diabetická (šetřící) + ubytování (vč. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení) 560 Kč 540 Kč 520 Kč
Úhrada za měsíc (30 dní) 1-lůžkový pokoj 2-lůžkový pokoj 3-lůžkový pokoj
Strava racionální a šetřící + ubytování (vč. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení) 16.500 Kč 15.900 Kč 15.300 Kč
Strava diabetická (šetřící) + ubytování (vč. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení) 16.800 Kč 16.200 Kč 15.600 Kč

Pozn. Ceny jsou stanoveny včetně provozních nákladů.

Osobě, které jsou poskytovány výše uvedené sociální služby a které by po úhradě nákladů za ubytování a stravu nezůstala částka alespoň 15% z jejího příjmu je stanovena úhrada snížená. Úhrada za péči se při poskytování pobytové sociální služby stanoví ve výši přiznaného příspěvku na péči.

Racionální a šetřící strava 245 Kč/den Celkem Potraviny Režie
Snídaně 59 Kč 32 Kč 27 Kč
Oběd 95 Kč 45 Kč 50 Kč
Svačina 31 Kč 21 Kč 10 Kč
Večeře 60 Kč 32 Kč 28 Kč
Celodenně 130 Kč 115 Kč
Diabetická (šetřící) strava 255 Kč/den Celkem Potraviny Režie
Snídaně 59 Kč 32 Kč 27 Kč
Oběd 95 Kč 45 Kč 50 Kč
Svačina 31 Kč 21 Kč 10 Kč
Večeře 60 Kč 32 Kč 28 Kč
II. večeře 10 Kč 10 Kč 0 Kč
Celodenně 140 Kč 115 Kč