Výše úhrady za poskytování služeb – DSS Návojná platnost  od 1. 2. 2019

Domov se zvláštním režimem patří podle zákona o sociálních službách mezi sociální služby poskytované za úhradu. Úhradu nákladů za poskytování sociálních služeb hradí osoba ve výši sjednané ve smlouvě. Výše úhrady závisí na druhu ubytování (1-3 lůžkový pokoj včetně úklidu, praní a drobných oprav ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení) a na typu stravy (celodenní strava racionální, šetřící, diabetická).

Základní činnosti poskytované dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.§ 16, ve znění pozdějších předpisů. 1-lůžkový pokoj 2-lůžkový pokoj 3-lůžkový pokoj
Ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení 190 Kč 170 Kč  150 Kč
Celodenní strava –  racionální (3) 155 Kč 155 Kč 155 Kč
Celodenní strava – šetřící (2) 160 Kč 160 Kč 160 Kč
Celodenní strava – diabetická (9) 165 Kč 165 Kč 165 Kč
Úhrada  za den 1-lůžkový pokoj 2-lůžkový pokoj 3-lůžkový pokoj
Strava racionální + ubytování (vč. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení) 345 Kč 325 Kč 305 Kč
Strava šetřící + ubytování (vč. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení) 350 Kč 330 Kč 310 Kč
Strava diabetická + ubytování (vč. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení) 355 Kč 335 Kč 315 Kč
Úhrada za měsíc 1-lůžkový pokoj 2-lůžkový pokoj 3-lůžkový pokoj
Strava racionální + ubytování (vč. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení) 10.350 Kč 9.750 Kč 9.150 Kč
Strava šetřící + ubytování (vč. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení) 10.500 Kč 9.900 Kč 9.300 Kč
Strava diabetická + ubytování (vč. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení) 10.650 Kč

10.050 Kč

9.450 Kč

Pozn. Ceny jsou stanoveny včetně provozních nákladů.

Osobě, které jsou poskytovány výše uvedené sociální služby a které by po úhradě nákladů za ubytování a stravu nezůstala částka alespoň 15% z jejího příjmu je stanovena úhrada snížená. Úhrada za péči se při poskytování pobytové sociální služby stanoví ve výši přiznaného příspěvku na péči.