Výše úhrady za poskytování služeb – DSS Návojná platnost  od 1. 6. 2022

Domov se zvláštním režimem patří podle zákona o sociálních službách mezi sociální služby poskytované za úhradu. Úhradu nákladů za poskytování sociálních služeb hradí osoba ve výši sjednané ve smlouvě. Výše úhrady závisí na druhu ubytování (1-3 lůžkový pokoj včetně úklidu, praní a drobných oprav ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení) a na typu stravy (celodenní strava racionální, šetřící, diabetická).

Základní činnosti poskytované dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.§ 16, ve znění pozdějších předpisů. 1-lůžkový pokoj 2-lůžkový pokoj 3-lůžkový pokoj
Ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení 240 Kč 220 Kč  200 Kč
Celodenní strava –  racionální a šetřící (3,2) 195 Kč
Celodenní strava – diabetická (šetřící) (9) 205 Kč
Úhrada  za den 1-lůžkový pokoj 2-lůžkový pokoj 3-lůžkový pokoj
Strava racionální a šetřící + ubytování (vč. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení) 435 Kč 415 Kč 395 Kč
Strava diabetická (šetřící) + ubytování (vč. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení) 445 Kč 425 Kč 405 Kč
Úhrada za měsíc (30 dní) 1-lůžkový pokoj 2-lůžkový pokoj 3-lůžkový pokoj
Strava racionální a šetřící + ubytování (vč. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení) 13.050 Kč 12.450 Kč 11.850 Kč
Strava diabetická (šetřící) + ubytování (vč. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení) 13.350 Kč 12.750 Kč 12.150 Kč

Pozn. Ceny jsou stanoveny včetně provozních nákladů.

Osobě, které jsou poskytovány výše uvedené sociální služby a které by po úhradě nákladů za ubytování a stravu nezůstala částka alespoň 15% z jejího příjmu je stanovena úhrada snížená. Úhrada za péči se při poskytování pobytové sociální služby stanoví ve výši přiznaného příspěvku na péči.

Racionální a šetřící strava 195 Kč/den Celkem Potraviny Režie
Snídaně 39 Kč 22 Kč 17 Kč
Oběd 95 Kč 45 Kč 50 Kč
Svačina 21 Kč 11 Kč 10 Kč
Večeře 40 Kč 22 Kč 18 Kč
Celodenně 100 Kč 95 Kč
Diabetická (šetřící) strava 205 Kč/den Celkem Potraviny Režie
Snídaně 39 Kč 22 Kč 17 Kč
Oběd 95 Kč 45 Kč 50 Kč
Svačina 21 Kč 11 Kč 10 Kč
Večeře 40 Kč 22 Kč 18 Kč
II. večeře 10 Kč 10 Kč 0 Kč
Celodenně 110 Kč 95 Kč