O nás

Dům sociálních služeb Návojná je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Zlínský kraj. Jedná se o domov se zvláštním režimem. Nachází se v obci Návojná, 10km od města Valašské Klobouky. Kapacita domova je 70 klientů.

Naším posláním je

Poskytovat sociální službu osobám, které vzhledem k nepříznivé životní situaci potřebují pravidelnou pomoc a podporu, která jim nemůže být v jejich vlastním prostředí poskytována. Usilujeme o zachování a rozvíjení dosavadních schopností uživatelů a jejich podporu v zapojení do běžného způsobu života.

Cíle našeho domova

  • zajistit kvalitní službu sociální péče
  • individuální přístup – uspokojovat individuální potřeby a přání, respektovat každého člověka jako jedinečnou osobnost
  • podpora – vedení klientů k soběstačnosti, pomoc a podpora v oblastech, které již nezvládají
  • vytvoření příjemného, bezpečného a podnětného prostředí
  • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, rodinou a přáteli
  • podporování profesního růstu a dalšího vzdělávání pracovníků

Cílová skupina

  • Služba je určena osobám s chronickým duševním onemocněním (zejména schizofrenie) a osobám závislým nebo ohroženým závislostí na alkoholu, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto onemocnění/znevýhodnění.
  • Přijímáme osoby od 27 do 80 let (tj. před dovršením 80 let věku). Žadatelé, kteří v průběhu vedení v evidenci překročí stanovenou věkovou hranici, budou automaticky vyřazeni z pořadníku čekatelů.

  • Důvody pro neposkytnutí služby

NEJNOVĚJŠÍ AKCE

09 Červenec

INFORMACE K NÁVŠTĚVÁM

AKTUÁLNĚ S ÚČINNOSTÍ ODE DNE 9. 7. 2021 Režimová opatření pro návštěvy v rámci možnosti koordinace jednotlivých návštěv žádáme o nahlášení záměru navštívit klienta předem na telefonní čísla 739 161 […]

Číst více
22 Prosinec

INFORMACE OPATROVNÍKŮM A PŘÍBUZNÝM

Rozhodnutí č.  8/2020 Příkaz ředitele, formou metodického pokynu: stanovující podmínky, za kterých je možné uskutečnit vycházku nebo pobyt klienta mimo zařízení DSS Návojná. V souvislosti s Usnesením vlády č. 1370 ze […]

Číst více
14 Srpen

Srpnová noc

Také měsíc srpen jsme si zpestřili oblíbenou letní akcí. I když na pátek 14. srpna nebyla předpověď příznivá z důvodu hrozících bouřek, přece jen se z velké části podařilo akci uskutečnit ve […]

Číst více
28 Červenec

Odpoledne s Nadějí Nedašov

Příjemné odpoledne jsme na konci července strávili ve společnosti klientů a zaměstnanců Naděje Nedašov a DZR Loučka v areálu myslivecké chaty ve Smolině. Tato akce se pomalu stává tradicí a […]

Číst více
18 Červen

Návojský šéfkuchař 2020

Každoroční akcí pořádanou v jarních měsících je soutěž ve vaření s názvem návojský šéfkuchař. Letos jsme termín soutěže museli posunout až na červen, o to víc jsme si však vaření […]

Číst více
15 Červen

Milá návštěva

Jedním ze zvířat, o které jsme se v domově starali, bylo morče Pepa. Na několik let se zabydlel v klubovně a byl její součástí. Časem však Pepa potřeboval intenzivnější péči. […]

Číst více