O nás

Dům sociálních služeb Návojná je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Zlínský kraj. Jedná se o domov se zvláštním režimem. Nachází se v obci Návojná, 10km od města Valašské Klobouky. Kapacita domova je 70 klientů.

Naším posláním je

Poskytovat sociální službu osobám, které vzhledem k nepříznivé životní situaci potřebují pomoc a podporu, která jim nemůže být v jejich vlastním prostředí poskytována. Usilujeme o zachování a rozvíjení dosavadních schopností uživatelů a jejich podporu v zapojení do běžného způsobu života.

Cíle našeho domova

  • zajistit kvalitní službu sociální péče
  • individuální přístup – uspokojovat individuální potřeby a přání, respektovat každého člověka jako jedinečnou osobnost
  • podpora – vedení klientů k soběstačnosti, pomoc a podpora v oblastech, které již nezvládají
  • vytvoření příjemného, bezpečného a podnětného prostředí
  • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, rodinou a přáteli
  • podporování profesního růstu a dalšího vzdělávání pracovníků

Cílová skupina

  • Služba je určena osobám s chronickým duševním onemocněním (zejména schizofrenie) a osobám závislým nebo ohroženým závislostí na alkoholu, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto onemocnění/znevýhodnění.
  • Přijímáme osoby od 27 do 80 let (tj. před dovršením 80 let věku). Žadatelé, kteří v průběhu vedení v evidenci překročí stanovenou věkovou hranici, budou automaticky vyřazeni z pořadníku čekatelů.

  • Důvody pro neposkytnutí služby

NEJNOVĚJŠÍ AKCE

25 Květen

UVOLNĚNÍ ZÁKAZU NÁVŠTĚV

Od pondělí 25. 5. 2020 uvolňuje ředitel DSS Návojná zákaz návštěv. Na základě tohoto rozhodnutí je možné uskutečnit návštěvy klientů v našem zařízení za stanovených podmínek a dodržování následujících nastavených pravidel […]

Číst více
04 Květen

DĚKUJEME!

Děkujeme všem, kteří nás v této nelehké situaci podporují a poskytují pomoc. Velké poděkování patří rodinám i jednotlivcům, kteří byli zapojeni do projektu Ježíškova vnoučata a nabízeli svou pomoc. Obdrželi jsme […]

Číst více
01 Únor

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Na základě doporučení epidemiologického oddělení KHS ohledně zvyšujícího se výskytu respiračních onemocnění vyhlašuje ředitel DSS s platností od 1. 2. 2020 zákaz návštěv v Domu sociálních služeb Návojná.  

Číst více
06 Březen

Slavíme den žen

Mezinárodní den žen jsme oslavili také v našem domově. Pro dámy jsme připravili občerstvení, kytičku a drobný dárek. Nechyběl ani light vaječný koňak. Příjemnou atmosféru zpestřily vzpomínky na oslavy MDŽ a […]

Číst více
14 Únor

Valentýnské odpoledne aneb možná přijde i kouzelník…

Akcí měsíce února bylo valentýnské odpoledne s diskotékou a překvapením, na které uživatelé s napětím čekali. Pozvání přijal kouzelník Kája se svou asistentkou a hned v úvodu bylo znát, že nás čeká odpoledne […]

Číst více
14 Leden

Pěvecký sbor Trávnica v DSS

První akcí letošního roku bylo vystoupení pěveckého sboru Trávnica, který k nám do domova jezdí již několik let. Odpoledne bylo naplněno přátelskou atmosférou, krásnými písničkami a chvilkami také tancem. Velmi děkujeme […]

Číst více