O nás

Dům sociálních služeb Návojná je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Zlínský kraj. Jedná se o domov se zvláštním režimem. Nachází se v obci Návojná, 10km od města Valašské Klobouky. Kapacita domova je 70 klientů.

Naším posláním je

Poskytovat sociální službu osobám, které vzhledem k nepříznivé životní situaci potřebují pravidelnou pomoc a podporu, která jim nemůže být v jejich vlastním prostředí poskytována. Usilujeme o zachování a rozvíjení dosavadních schopností uživatelů a jejich podporu v zapojení do běžného způsobu života.

Cíle našeho domova

  • zajistit kvalitní službu sociální péče
  • individuální přístup – uspokojovat individuální potřeby a přání, respektovat každého člověka jako jedinečnou osobnost
  • podpora – vedení klientů k soběstačnosti, pomoc a podpora v oblastech, které již nezvládají
  • vytvoření příjemného, bezpečného a podnětného prostředí
  • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, rodinou a přáteli
  • podporování profesního růstu a dalšího vzdělávání pracovníků

Cílová skupina

  • Služba je určena osobám s chronickým duševním onemocněním (zejména schizofrenie) a osobám závislým nebo ohroženým závislostí na alkoholu, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto onemocnění/znevýhodnění.
  • Přijímáme osoby od 27 do 80 let (tj. před dovršením 80 let věku). Žadatelé, kteří v průběhu vedení v evidenci překročí stanovenou věkovou hranici, budou automaticky vyřazeni z pořadníku čekatelů.

  • Důvody pro neposkytnutí služby

NEJNOVĚJŠÍ AKCE

16 Květen

AKTUÁLNĚ – USKUTEČŇOVÁNÍ NÁVŠTĚV OD 16. 5. 2022

Od pondělí 16. května probíhají návštěvy BEZ JAKÉHOKOLIV OMEZENÍ. 

Číst více
09 Květen

Změna výše úhrady za poskytování služeb

Vážení opatrovníci a rodinní příslušníci, v souladu s platnou vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí Zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách, dochází s účinností od 1. 6. 2022 […]

Číst více
14 Březen

AKTUÁLNĚ – USKUTEČŇOVÁNÍ NÁVŠTĚV

AKTUÁLNĚ S ÚČINNOSTÍ ODE DNE 14. 3. 2022 Režimová opatření pro návštěvy v rámci možnosti koordinace jednotlivých návštěv žádáme o nahlášení záměru navštívit klienta předem na telefonní čísla 739 161 […]

Číst více
29 Prosinec

INFORMACE K NÁVŠTĚVÁM

AKTUÁLNĚ S ÚČINNOSTÍ ODE DNE 1. 11. 2021 Režimová opatření pro návštěvy v rámci možnosti koordinace jednotlivých návštěv žádáme o nahlášení záměru navštívit klienta předem na telefonní čísla 739 161 […]

Číst více
11 Červen

Mobilní zahrádka Marli

Novinkou v areálu našeho domova je mobilní zahrádka od firmy Marli, kterou jsme získali výhrou v soutěži vyhlášené projektem Ježíškova vnoučata a financovanou vánoční sbírkou Nadačního fondu Českého rozhlasu. Úkolem […]

Číst více
22 Prosinec

INFORMACE OPATROVNÍKŮM A PŘÍBUZNÝM

Rozhodnutí č.  8/2020 Příkaz ředitele, formou metodického pokynu: stanovující podmínky, za kterých je možné uskutečnit vycházku nebo pobyt klienta mimo zařízení DSS Návojná. V souvislosti s Usnesením vlády č. 1370 ze […]

Číst více