Služby

Naplnění základních činností ze zákona
Služba zahrnuje dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách tyto základní činnosti:

  • poskytnutí ubytování: domov disponuje 30 jednolůžkovými pokoji, 17 dvoulůžkovými pokoji a 2 třílůžkovými pokoji.
  • poskytnutí stravy: nabízíme racionální i dietní stravování, jídelníček je sestavován ve spolupráci s nutriční terapeutkou.
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: pomoc a podpora při vykonávání osobní hygieny dle možností a schopností klienta.
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: snažíme se o maximální zachování soběstačnosti klienta.
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: spolupracujeme s okolními obcemi a městy, zapojujeme klienty do dění v obci.
  • sociálně terapeutické činnosti: trénování paměti a myšlení, procvičování jemné motoriky, kondiční cvičení, reminiscence, rozvoj smyslového vnímání, nakupování.
  • aktivizační činnosti: tvořivé činnosti, rukodělné práce (např. pletení, háčkování, vyšívání, práce se dřevem, textilem, papírem), společenské hry, náboženské programy, práce na zahradě.
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: jednání na úřadech, pomoc při řešení individuálních požadavků klienta.