O nás:

Dům sociálních služeb Návojná je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Zlínský kraj. Jedná se o domov se zvláštním režimem. Nachází se v obci Návojná, 10km od města Valašské Klobouky. Kapacita domova je 70 klientů.

Naším posláním je:

Poskytnout podporu a pomoc osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci v důsledku svého onemocnění, zajišťovat jejich individuální potřeby, podporovat je v udržení svých schopností a přirozených vazbách.

 

Cílová skupina:

 • Osoby s chronickým duševním onemocněním
  Sociální služba je určena lidem s chronickým duševním onemocněním (z okruhu schizofrenních a afektivních poruch a s duševním onemocněním způsobeným užíváním alkoholu), kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci, spojené se ztrátou soběstačnosti, vyžadující pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby z důvodu vysoké míry potřeby péče. Jedná se o osoby, jejichž možnosti zůstat v domácím prostředí s pomocí rodiny nebo terénních či ambulantních sociálních služeb byly vyčerpány a neposkytnutím potřebné péče hrozí jejich vyčlenění ze společnosti. Věkovou strukturu tvoří osoby od 27 do 80 let, tj. před dovršením 80 let věku (jedná se o vstupní věk při zahájení poskytování sociální služby).

Důvody pro neposkytnutí služby

Dle § 91, odst. 3 Zákona o sociálních službách, poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby v těchto případech:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Cíle našeho domova:

 • Individuální přístup
  Cílem služby je klient, kterému je naše služba poskytována podle jeho individuálních přání a potřeb a je mu poskytována podpora při jejich realizaci.

 • Udržení či znovuobnovení schopností
  Cílem služby je klient, který si v co největší míře za podpory naší služby uchová své schopnosti a to zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a žije v rámci svých možností aktivním způsobem života.

 • Sociální začleňování
  Cílem služby je klient, který prostřednictvím naší služby udržuje přirozené sociální vazby s rodinou, přáteli a využívá běžné služby.