Obrázek aktuality

Srpnová noc

K akcím, které probíhají v letních měsících, patří již tradičně Srpnová noc. Letos se uskutečnila v předposledním srpnovém týdnu. Hlavním tématem celých prázdnin byla voda a aktivity s ní spojené, proto bylo dopoledne věnováno zábavným soutěžím zaměřených na vodu. Pro uživatele bylo přichystáno několik stanovišť, ve kterých si mohli vyzkoušet nejen svůj postřeh, ale také procvičit paměť při plnění připravených úkolů.

Po obědě a řádném odpočinku přišlo očekávané hledání pokladu, které k této akci neodmyslitelně patří a na který se uživatelé těšili už několik dnů. Novinkou bylo uschování dvou “pokladů”, aby se hledání mohli zúčastnit také klienti imobilní a se zhoršenou pohyblivostí. Hledání bylo dlouhé a napínavé a s menšími nápovědami nakonec i úspěšné.

Následovalo vyhlášení vítězů dopoledních soutěží, kdy si úspěšní klienti odnášeli za své výkony sladké i slané pochutiny. Nechybělo také vyhlášení aktivních uživatelů zapojených do letní soutěže s názvem “Aktivní léto”.

Po dobré svačině v podobě opékaných špekáčků vystoupili uživatelé z divadelního kroužku se svým představením. Za humornou scénku doprovázenou originálními doplňky sklidili uživatelé zasloužený potlesk.

Poslední částí celodenní akce byla večerní diskotéka s programem, která se konala v jídelně domova. Po několika úvodních písních, které byly určeny k tanci i poslechu, následovala pěvecká soutěž. Několik odvážných uživatelů zazpívalo svou nejoblíbenější píseň. O vítězi rozhodl potlesk obecenstva. Úkolem ve druhé soutěži bylo správně uhodnout namalovaný obrázek. Sladkou tečkou byla na závěr výborná zmrzlina. Večer plný dobré nálady, humoru, oblíbených písniček a tance si všichni přítomní velmi pochvalovali.


Prohlédnout galerii

Zveřejněno: 27. 8. 2019