Obrázek aktuality

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Název zakázky: „Přístavba bezbariérové rampy Dům sociálních služeb Návojná, parc.č. 160/39,160/40,168/2“

Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/25/04/17 Krajského úřadu Zlínského kraje; dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) se nejedná o zadávací řízení podle tohoto zákona

Přílohy: výzva k podání nabídek příloha č. 1 příloha č. 2 příloha č. 3 příloha č. 4


Prohlédnout galerii

Zveřejněno: 7. 11. 2018